Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zorgen voor een passende vorm zodat we ons houden aan RIVM-richtlijnen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Annemiek Zoetebier-Gerbers (Orthopedagoog/GZ-Psycholoog) op werkdagen:    di t/m vrij via a.gerbers@sg-dekortedreef.nl

Weer naar school
WIj hebben onze deuren op 2 juni 2020 weer geopend. Tijdens de laatste persconferentie over de coronamaatregelen versoepelde het Kabinet o.a. de 1,5m afstand binnen het VO en VSO Zoals bij iedereen nu bekend: vanaf 1 juli hoeven VSO-leerlingen onderling geen 1,5 afstand meer te houden binnen de school, wél blijft die regel bestaan voor de
VSO-medewerkers: zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en leerlingen blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Dit betekent dat alle VSO-leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben in principe weer volledig naar school kunnen, waarbij OCW er vanuit gaat dat dit pas na de zomervakantie geëffectueerd zal worden.

Onderwijstijd
Uiteraard zorgen we ervoor dat alle leerlingen tot aan de zomervakantie dezelfde onderwijstijd krijgen. Omdat de focus nu op fysiek onderwijs ligt zal de focus afstandsonderwijs minder zijn, maar de leerlingen krijgen wel extra huiswerkopdrachten voor de dagen dat zij niet op school aanwezig zijn.

Voorschriften
We hanteren hygiënische voorschriften voor leerlingen en personeel. In de scholen zijn ruim voldoende desinfecterende middelen aanwezig. Tevens worden cruciale plekken in de school vaker schoongemaakt. Om de hygiëne te kunnen garanderen verwachten we van leerlingen dat ze zich houden aan de veiligheidsregels en aanwijzingen. Indien een leerling zich niet structureel houdt aan de veiligheidsregels of -aanwijzingen kan de toegang tot de school worden geweigerd.

Vervoer
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op reguliere wijze (taxi of openbaar vervoer). Er is een landelijk vervoersprotocol vastgesteld door OC&W en de brancheorganisatie KNV (taxivervoer) waarin geregeld wordt hoe de veiligheid van leerlingen in de taxi en de bus gegarandeerd wordt.

Vragen?
Schroom bij vragen niet en bel of mail met de school.