• “Woensdag 12 oktober komt dé film online”
  • “Boeiende film over Arbeidstoeleiding”
  • “Mooi voorbeeld van Speciaal Onderwijs in de Achterhoek”

Het eerste zichtbare resultaat……….

Ontstaan vanuit de samenwerking Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (VSO de Korte Dreef),  De Onderwijs Specialisten (De Ziep, Het Bariet) en Graafschap Re-integratie.

Bedoeld om deze specifieke doelgroep (ex-VSO)  onder de aandacht te brengen.

Zodat “passende” ondersteuning en begeleiding geboden wordt.

Nu, maar vooral ook in de toekomst!

Bekijk de film nu......!