Onderwijsaanbod
Praktijkgericht onderwijs binnen drie afdelingen:

  • Afdeling Onderbouw-Middenbouw (12 tot circa 16 jaar)
  • Afdeling Bovenbouw/Arbeid (16 tot circa 20 jaar)
  • Afdeling Arbeid Training Centrum (16 tot circa 21 jaar)
  • Afdeling 1op1 klas (structurele of dreigende thuiszitters met een extreme behoefte aan onderwijs en zorgondersteuning).

Inhoudelijk
Er wordt getracht het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het niveau van de individuele leerling. Het lesprogramma bestaat uit:

  • De verplichte theorievakken, waaronder ‘leren-leren’
  • De praktijkvakken/CED-leerlijnen (metaal-hout-horeca-groen-facilitair)
  • De praktijk ondersteunende theorie