Doelgroep
Met het project 1op1 klas richten wij ons op jongeren tussen de 11 en 18 jaar, die ernstig meervoudig beperkt zijn en dus meer zorg en individuele aandacht nodig hebben dan andere leerlingen in het speciaal onderwijs.

Het reguliere speciaal onderwijs is niet in staat om deze jongeren te bedienen van passend onderwijs. De realiteit laat vaak zien, dat ze zeer lang thuis zitten of zelfs vergeten worden.

Middels het project 1op1 klas kunnen wij jongeren plaatsen met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning wordt geboden vanuit onderwijs en jeugdhulpverlening.

1op1 klas in vogelvlucht

Er wordt onderwijs geboden aan een doelgroep die tot voor kort geen onderwijs volgde vanwege handelingsverlegenheid van “reguliere” vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs, zowel cluster3 als cluster4 onderwijs.

  • Wij bieden kleinschalig onderwijs, waarbij continue nabijheid van docenten wordt gegarandeerd. Dit in de vorm van één op één begeleiding.
  • In een klas zitten maximaal 6 leerlingen en is er fulltime aanwezigheid van een leerkracht, een leraar ondersteuner en een agogisch medewerker.
  • Het onderwijsprogramma is op maat; zowel didactisch als pedagogisch. Elke leerling heeft een individueel lesprogramma.
  • Er wordt onophoudelijke gezocht naar mogelijkheden van de leerling met als doel de leerling in zijn kracht te zetten.
  • Wij hebben de expertise op het gebied van zeer complexe gedragsproblematiek en sociaal emotionele ontwikkelingsproblematiek.
  • Er wordt gewerkt met een lesrooster wat bestaat uit een combinatie van theorie en praktijklessen.
  • Er wordt onderwijs geboden in een lesruimte die zeer overzichtelijk is en waar elke leerling te allen tijde in het zicht is.
  • We werken regio overschrijdend. Leerlingen uit diverse samenwerkingsverbanden kunnen aangemeld worden.