• “Woensdag 12 oktober komt dé film online”
 • “Boeiende film over Arbeidstoeleiding”
 • “Mooi voorbeeld van Speciaal Onderwijs in de Achterhoek” Bekijk de film nu...!

In augustus 2016 is het Arbeid Training Centrum Borculo gestart (ATC Borculo) voor maximaal 15 deelnemers). Het ATC Borculo heeft als doel jong volwassenen zicht te bieden op een arbeidscontract. Jongeren uit de regio afkomstig van Cluster 3-, Cluster 4 scholen, Praktijkonderwijs en/of het ROC kunnen instromen.

Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject. Het ATC biedt een sluitend vangnet voor ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Door een zorgvuldig op te bouwen preventief traject van stage en werk, gecombineerd met gericht contact met de thuis- en/of gezinssituatie, wordt de doelgroep een kans geboden om gedegen voorbereid te leven in zelfstandigheid met deelname aan het arbeidsproces.

Doelgroep

De doelgroep betreft (LVB-) jong volwassenen die gekenmerkt worden door enthousiaste betrokkenheid in goed gestructureerde veilige situaties. Vanwege hun aanleg constateren we beperkingen in functioneren en een irreëel zelfbeeld. Daarbij komt vaak een gezinsachtergrond met een lage sociaaleconomische status.

Routing naar arbeid

Het gedeelte betreffende arbeidstoeleiding kent de volgende trajectopbouw:

 • BIS (begeleidende interne stage)
 • BES (begeleidende externe stage)
 • ZES (zelfstandige externe stage)
 • WMA (werken met arbeidscontract)
 • DB (dagbesteding)

Dit aanbod wordt versterkt door gericht contact met thuis- en/of gezinssituatie.

Uitvoerende en betrokken partijen

Uitvoerend:

VSO De Korte Dreef/SOTOG verzorgt de praktische uitvoering (facilitering lesruimte, training, examinering, begeleiding en job coaching)

Betrokken:

 1. Gemeenten/Sociale Dienst (financiering, uitkeringen, job hunting / job carving en Dagbesteding)
 2. UWV (instrumenten en financiering)
 3. Bedrijven (werk- en stageplekken, industriële werkzaamheden en sponsoring)
 4. Samen Werkings Verbanden (financiering)
 5. Onderwijs-/ Zorgconsulenten
 6. School-ex VSO (samenwerking Graafschap Re-integratie en VSO-scholen)