Onderstaand treft u een presentatie folder aan van Werknet, de sluitende aanpak onderwijs, arbeidstoeleiding en jeugdzorg in de Achterhoek, die beoogt geen enkele jongere onder de 27 jaar tussen wal en schip te laten vallen.