Vanaf ongeveer 15 jaar gaat een leerling naar de afdeling Arbeid, naar één van de arbeidsklassen, waar een gerichte arbeidstoeleiding plaatsvindt. Bij Arbeid start iedere leerling met een individueel programma van oriëntatie en training.

Er zijn 5 werkplaatsen:
  • Groen
  • Hout
  • Metaal
  • Facilitair                                                
  • Horeca

Voordat een leerling start met een traject van stage voorbereiding, kan een assessment (stage-geschiktheidsonderzoek) worden afgenomen.

Voor leerlingen die het traject goed doorlopen, is er de mogelijkheid tot het volgen van een extern stage traject om te kijken in hoeverre de leerling in staat is loonvormende arbeid te verrichten. Stage levert een bijdrage aan de sociale redzaamheid en een arbeidshouding. Stage wordt gezien als een instrument dat gehanteerd wordt bij de toeleiding naar werk. De arbeidscompetenties worden getraind.

Het team houdt zich vooral bezig met de vloeiende overgang van school naar arbeid en/of vervolgonderwijs en/of dagbesteding.