Doelstelling van de school
Onderwijs bieden aan leerlingen die een verstandelijke beperking hebben en/of gedragsmatig nabijheid behoeven, waardoor de zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot.
De didactiek is hierbij een middel. De pedagogiek is een ondersteunende methodiek. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen in plaats van de onmogelijkheden.

Kansen creëren
We geven een ‘duw’ in de goede richting, waarbij we uitgaan van talenten. De leerling krijgt de mogelijkheid om certificaten en diploma’s te behalen.

Respect
De leerling wordt serieus genomen, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen elkaar in zijn waarde laat.

Veiligheid
Vanuit eerlijkheid en rechtvaardigheid krijgt de leerling een “nieuwe kans”. Door rust en structuur weet de leerling waar hij/zij aan toe is.

VSO De Korte Dreef:   "Waar speciaal gewoon is, kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw!"