Doelgroep
Wij richten ons op jongeren met een licht verstandelijke beperking en gecompliceerde gedragsproblemen. De problematiek manifesteert zich in de thuis-, school- en/of vrijetijdssituatie.
We spreken in oude terminologie over ZMOK-LVG-jongeren (een combinatie van de cluster3- en cluster4-problematiek).
Het gaat om leerlingen met een IQ tussen de 50 en 85 en in de leeftijd vanaf 11-12 jaar tot circa 20 jaar.