Met enthousiasme streeft het team van VSO De Korte Dreef ernaar om leerlingen in een veilige omgeving te stimuleren en motiveren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast rust, duidelijkheid en structuur is er een gemoedelijke sfeer en richten we ons op wederzijds respect.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Veel aandacht in het onderwijs gaat uit naar het ontwikkelen van sociale competenties zoals de omgang met elkaar en het beïnvloeden van gedrag. Daarnaast richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid waarbij we kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. We creëren kansen en stimuleren de talenten en positieve eigenschappen van de leerlingen.