• ATC, de film!

  Ontstaan vanuit de samenwerking Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (VSO de Korte Dreef),  De Onderwijs Specialisten (De Ziep, Het Bariet) en Graafschap Re-integratie. Bedoeld om deze specifieke doelgroep (ex-VSO)  onder de aandacht te brengen zodat ‘passende’ ondersteuning en begeleiding geboden wordt. Nu, maar vooral ook in de toekomst!

  Bekijk de film

 • ATC werkt samen met Zilt Bikes

  Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject, dat een sluitend vangnet biedt voor de ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door een zorgvuldig op te bouwen traject met stage en werk, wordt de doelgroep een kans geboden om gedegen voorbereid te leven in zelfstandigheid met deelname aan het arbeidsproces.

  ATC Borculo zoekt naar stage- en werkplekken, waarbij de jongere de mogelijkheid heeft om op zijn eigen wijze onder begeleiding, deel te nemen aan het arbeidsproces. Op zoek naar dergelijke werkplekken kwam ATC Borculo in contact met Zilt Bikes uit Zutphen.

  Zilt Bikes heeft in Zutphen een werkplaats waar huurfietsen worden hersteld en grotere projecten worden uitgevoerd, zoals het periodiek onderhouden van fietsenparken van hotels en bedrijven. Zilt Bikes is een sociale onderneming die werk wil geven aan mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is en zij werken samen met diverse zorginstellingen.

  De samenwerking tussen ATC Borculo en Zilt Bikes houdt in, dat de jongeren van het ATC Borculo werken onder professionele begeleiding aan een onderhoudsproject van Zilt Bikes.

  De jongeren hebben in de werkplaats van het ATC Borculo fietsen gecontroleerd en periodiek onderhoud verricht. Zilt Bikes zorgt daarbij voor de materialen, de technische begeleiding en de zakelijke randvoorwaarden. De professionals van ATC Borculo zorgen voor het selecteren en begeleiden van de jongeren in de werkplaats. Zo is er een prachtige verbinding gemaakt tussen zorg, deelname aan het arbeidsproces en zakelijkheid.