VSO De Korte Dreef maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Dit hebben we aangevraagd via de gemeente Doetinchem bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

 

Nog vragen over de ESF-subsidie?

Neem dan contact op met de heer Wijnand Hummelink, directeur.