Europees Sociaal Fonds (ESF)

Scholengemeenschap De Korte Dreef neemt deel aan een ESF-project. De school heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (AGSZW).

Dit extra geld wordt gebruikt om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op “Werk” en eventuele verdere opleidingen. Hierbij kunt u denken aan:

– Meer aandacht voor de praktijkvakken.                      
– Mogelijkheden om certificaten te halen vergroten.
– Uitbreiden van stagebegeleiding.
– Meer aandacht voor de leerlingen die de school al hebben verlaten.