Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Inmiddels heeft onze school twee themacertificaten behaald voor ‘Welbevinden’ en ‘Bewegen en Sport’.

 

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl