Met enthousiasme streeft het team van VSO De Korte Dreef ernaar om leerlingen in een veilige omgeving te stimuleren en motiveren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast rust, duidelijkheid en structuur is er een gemoedelijke sfeer en richten we ons op wederzijds respect.

 

Veel aandacht in het onderwijs gaat uit naar het ontwikkelen van sociale competenties zoals de omgang met elkaar en het beïnvloeden van gedrag. Daarnaast richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid waarbij we kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. We creëren kansen en stimuleren de talenten en positieve eigenschappen van de leerlingen.

VSO De Korte Dreef biedt onderwijs aan leerlingen die moeilijk lerend zijn en die een voortdurende en/ of intensieve ondersteuningsbehoefte hebben, waardoor de zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot.
De didactiek is hierbij een middel. De pedagogiek is een ondersteunende methodiek. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen in plaats van de onmogelijkheden.

Kansen creëren

We geven een ‘duw’ in de goede richting, waarbij we uitgaan van talenten. De leerling krijgt de mogelijkheid om certificaten en diploma’s te behalen.

Respect

We nemen de leerling serieus , waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen elkaar in zijn waarde laat.

Veiligheid

Vanuit eerlijkheid en rechtvaardigheid krijgt de leerling een nieuwe kans. Door rust en structuur weet de leerling waar hij/zij aan toe is.

 

Doelgroep

Wij richten ons op jongeren die moeilijk lerend zijn en die een voortdurende en/ of intensieve ondersteuningsbehoefte hebben in de thuis, school- en/ of vrijetijdssituatie.

We spreken in oude terminologie over ZMOK-LVG-jongeren (een combinatie van de cluster3- en cluster4-problematiek). Het gaat om leerlingen met een IQ tussen de 50 en 85 en in de leeftijd vanaf 11-12 jaar tot circa 20 jaar.