Aanmelding

Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor speciaal onderwijs? Dan bepaalt het samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. De school van herkomst beschrijft samen met u als ouders de problematiek van uw kind en de geboden ondersteuning op zowel school als thuis. Daarnaast beschrijft de school ook de schoolvorderingen van uw kind.

Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het voortgezet speciaal onderwijs, dan geeft het voor uw kind een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, dan kunnen wij uw kind helaas niet aannemen.

bericht van ouderlid MR.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met onze orthopedagoog, mevrouw Gerbers, telefoonnummer: 0545-275656